מוצגים

צילום אלמוגי עם חברים.

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
אלמוגי מחזיק כוסית בידו ומוקף ע''י עליזה מהועד, עליזה כהנא...