מוצגים

צילום של ועד עובדי אתא

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
שולחן חגיגי. אגרטלי פרחים, בקבוקי יין, כוסות וסופגניות. בתמונה מזוהים: לצטר, פקיד מפ''ח, מנדל (נואם) אלמוגי ועליזה צ.