מוצגים

צילום אסיפת עובדים

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
אסיפת עובדים על הבמה נואם אלמוגי.