מוצגים

צילום של אלמוגי באתא -3

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
בתמונה נואם... לצידו של אלמוגי. בתמונה מצולמים עוד 4 אנשים.