מוצגים

צילום של אלמוגי באתא -2

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
בתמונה אלמוגי מקבל תעודת רישום בספר הזהב. בנוסף מצולמים עוד 2.