מוצגים

צילום של אלמוגי באתא -1

הועבר מגרשון פלד ע''י אילה יעקב באוקטובר 1996.
אלמוגי נואם. בנוסף מצולמים עוד 3 אנשים.