מוצגים

גביע לאתרוג

הגביע נמסר לאמא של רונית ע''י שכנה שבני משפחתה הביאו אותו כנראה ממרוקו. השכנה נפטרה ואין אפשרות להתחקות אחר מקור המוצג.
גביע מעוטר בפרחים בהיקפו העליון. מעמד בצורת רגלית רחבה. בחג הסוכות נהוג היה לשמור את האתרוג עטור בעטיפת חוטי פשתן.