מוצגים

צילום קבוצתי עובדי ''אתא'' 1982

תצלום קבוצתי של העובדים שמלאו 25 שנה לעבודתם במפעל. התצלום נתון במסגרת עץ מזוגגת.