מוצגים

צילום קבוצתי עובדי ''אתא'' 1979

תצלום קבוצתי של העובדים שמלאו 25 שנה לעבודתם במפעל. התצלום נתון בתוך מסגרת בצבע ב'ז.