מוצגים

צילום קבוצתי עובדי ''אתא'' 1966

קיימים 2 עותקים זהים לשנה זו (השני מסומן כמוצג 431 ב')
ליפשיץ ע''י אמנון מולר בשנת 1984
תצלום קבוצתי של העובדים שמלאו 25 שנה לעבודתם במפעל. התצלום נתון בתוך אוגדן בצבע תכלת. בצידו האחד תצלום ובצידו האחר רשימה שמית של המצולמים.