מוצגים

מדליון קרית אתא

לפי דברי מר אשר גלר הוטבעו מס' קצוב מצומצם של מדליונים שהיו מיועדים למסירה כשי הוקרה, אך נעלמו לפתע מהעיריה והעלמם נותר בגדר תעלומה.
מדליון עגול בצידו האחד טבוע ''עריית קרית אתא'' בעברית ובאנגלית ובאמצע סמל הקריה. בצד השני טבועה מפת ג'אקוטן 1799.