מוצגים

סמל ''אתא''

משולש שווה צלעות באמצעו מוטבע שם ביח''ר ''אתא'' על רקע כחול. מעל ומתחת לשם נמצאות 3 קשתות, מאחור קבועה סיכת ביטחוןלנעיצה בבגד. שימש את הזבנים בחנות המפעל.