מוצגים

כרטיסי דוגמאות בדים (בקופסת קרטון)

הכרטיסים נאספו מבניני ''אתא'' לפני ההריסה יולי 1995. קופסת הקרטון איננה שייכת למוצג.
קופסת קרטון עם מכסה המכילה בתוכה כרטיסים עם הדפסה אחידה של נותני בדים. לכל כרטיס מוצמדת דוגמה של הבד. ע''ג רוב הכרטיסים התאריך הוא שנת 1962.