מוצגים

תיבת עץ לאיחסון כרטיסיות

התיבה יועדה לתיוק כרטיסיות אינדקס פנקס החברים. נלקחה מבין הריסות בנין המשרדים באוגוסט 1995.
תיבת עץ שבפנים דפנות האורך מותקנים 2 סרגלים מחורצים במרווחים של 1.5 ס''מ.