מוצגים

גליל חרוט אדום

רוחי ליפשיץ ליקטה את הפריט בשטח ביהח''ר ערב הפרוק באוגוסט 1995. קיימים 4 פריטים זהים.
גליל בצורת חרוט קטוע בקודקודו. המחורץ בחריצים דקיקים על פני המשטח, פרט לשפה העליונה שהיא חלקה.