מוצגים

מעטפת ניילון ''אתא''

מעטפה ששימשה לאריזת כיסוי מטה תוצרת ''אתא''. סמל המפעל מודפס בכחול על רקע ריבוע לבן באמצע המעטפה.