מוצגים

מיכל (קופסת) קרטון ''אתא''

רוחי ליפשיץ לקטה את הפריט בשטח ביהח''ר ערב הפירוק באוגוסט 1995.
מיכל קרטון שבאמצעותו הופצו המוצרים של ביהח''ר. על 2 דפנות האורך מודס שם ביהח''ר וסמלו וכן שם יצרן המיכל ביח''ר קרגל ומספר 40083-3