מוצגים

''פינה אהובה בעיר''

קיבל ציון לשבח (כתות ד' תשנ''ו). ציירה יאנה מאירמכתה ד/1, בי''ס ''לוחמי הגטאות''.
ציור ממוסגר ומזוגג. קבוצת בתים עם גגות רעפים אדומים. עצי ברוש נטועים בפינת הגינה.