מוצגים

אבן משחזת

שני עיגולים מברזל, האחד עבה והשני דק יותר המחוברים זה לזה. במרכז העיגולים יש חור.