מוצגים

מפית תחרה קצרה לארון

מפית התחרה הצרה סרוגה ריבועים ריבועים. החלק העליון ישר והחלק התחתון רקום בצורה גלית. בחלק המרכזי של המפית חוט הרקמה סרוג בצפיפות.