מוצגים

מפית תחרון לארון

מפית ארוכה וצרה סרוגה ריבועים ריבועים לאורכה ולרוחבה של המפית. החלק העליון ישר והחלק התחתון סרוג בצורה גלית. במרכז חוט רקמה הסרוג בצפיפות.