מוצגים

מפית לארון

מפית ארוכה וצרה. שבחלקה העליון פס דק מבד שאליו סרוגה המפית. המפית סרוגה ריבועים ריבועים לאורכה ולרוחבה של המפית. במרכז סרוגים שבעה פרחים. החלק התחתון של המפית סרוג בצורה גלית.