מוצגים

מפית תחרה לארון

מפית התחרה רחבה וארוכה סרוגה ריבועים ריבועים לאורכה ולרוחבה של המפית.החלק העליון ישר והחלק התחתון סרוג בצורה גלית. במרכז סרוגים שישה פרחים ובין כל שני פרחים סרוג משולש מריבועים.