מוצגים

בית אימון

המשפחה גידלה אפרוחים בתקופת הצנע כדי לסייע בכלכת הבית.
מסגרת מתכת ועץ שבקרקעיתה שלוש תבניות. בשטח הפתוח עשויות הדפנות מצינורות מתכת דקים המותירים רווחים גדולים. השטח הסגור (כשליש) מקורה בגג משולש ממתכת ובו פתח איורור וחלון הצצה מעוגל. חלונות ההצצה מצופים בפלסטיק שקוף.