מוצגים

ידית מהתקופה הישראלית

המימצא נאסף מחפירה גלויה של תן או שועל בסיור שערכו הארכיאולוג שלום ונקלביץ ורוחי ליפשיץ, בתל שאראטי ,בנובמבר 1991
ידית מעוגלת מחוברת לשבר כלי. בצד הפנימי פסי הרוחב בולטים צבעה אדמדם-חום. בה בצד החיצוני צבע חול בהיר.