מוצגים

משאבה (חלקית)

בעזרת המשאבה , שהיתה לה ידית, שאבו מים מהבאר . השאיבה נעשית בעזרת משיכה קדימה ואחורה. המים זורמים בצינור שמחברים למשאבה.
גוש מתכת מעוגל, הרחב יותר בחלקו העליון. בשני צדדיו בליטות בצורת צינור שבקצוותיהן הולבשו חלקים נוספים. בליטה נוספת כלפי מעלה.