מוצגים

ספר אמאייל

ספל לבן, פס כחול בשפתו, ידית בצידו.