מוצגים

אבוס לתרנגולות

תפקיד המוט המחובר בחלקו העליון של האיבוס למנוע כניסת תרנגולות לתוך הכלי וליכלוכו, או פיזור האוכל המצוי בו.
זהו כלי צר וארוך הפתוח בחלקו העליון.מוט דק מחובר מעליו לכל אורכו. שמים בו אוכל לתרנגולות כגון תערובת או גרעיני תבואה.