מוצגים

איזמל קטן

כלי דק וארוך לעבודה בבית מלאכה , או במשק.
כלי דק וארוך לעבודה בבית או במשק