מוצגים

איזמל גדול

הלמו בראשו בפטיש כדי להפעילו.
כלי גדול וכבד לעבודה בבית מלאכה ולחציבה באבן.דומה בצורתו ליתד עבה שראשו גדול ושטוח וזנבו דק ומחודד.