מוצגים

ממחטת אף

ממחחטה מרובעת משובצת ב-3 פסים דקים המשוכים 9 פעמים לרוחבה ו-9 פעמים לאורכה. המשבצות במצבעים : חום,ב'ז ולבן.