מוצגים

אולר

שמש כנראה לבצוע את חלת השבת
גוף האולר ארוך ודק. במרכזו חלל שבתוכו נמצאת הסכין. המחוברת לקת ע''י בורג המאפשר להזיז את הסכין. הסכין בולטת מעט מתוך הקת.