מוצגים

את חפירה

באת זו השתמשו בעבר כדי לחפור גומות לשתילת עצים.
הקצה העליון של ידית הברזל הוא פס ברזל רחב בצורת חצי גורן. שבין שתי קצותיו מחבר צינור ברזל צר ומעוקם. אל הידית בבורג ,ברזל מחובר גוף האת ,שצורתו מלבנית השוליים הסמוכים לידית קעורים מעט.