מוצגים

אצבעון

גליל חלול צר בבסיסו ורחב מעט בקצהו העליון הפתוח דוגמת דלי. על התחתית דוגמת נקודות הנמצאים פסים פסים גם על צידו החיצוני . האצבעון כמעט עד לגובה שני שליש, ששליש הוא חלק .צבעו חום.