מוצגים

כסא שרפרף

כשהם גרו בצריך הם קיבלו מהסוכנות 2 כסאות כאלה.
מוןשב הכסא מורכב משני לוחות עץ. אחד צר ממשנהו השבור לכל אורכו. אלו ממוסמרים אל 4 רגליים המחוברות זו לזו למעלה ולמטה בלוחות עץ. צבעו חום טבעי. לתחתית המושב מודבקות 2 פתקיות. על הירוקה כתוב : מס מותרות 50 פרוטות 141966 ועל התכולה מס מותרות 100 פרנטוס 711683.