מוצגים

אצבעון

גליל חלול צר בבסיסו ורחב מעט בקצהו העליון הפתוח דוגמת דלי. על התחתית מבחוץ דוגמת נקודות. על הדפנות החיצוניות פסים אלכסוניים. בקצה העליון הדופן חלקה והשוליים מעט רחבים.