מוצגים

מעדר דו ראשי

ההורים הביאו את המעדר הזה מהונגריה . מעניין לציין שהם סחבו דבר כזה מחו''ל .
מעדר דו צצדי. בצידו האחד מעדר ובמשנהו דו-שן מחודד בקצה. לכלי מוצמד מוט תנופה מעץ.