מוצגים

מיכל נפט לאינקובטור של אפרוחים

המיכל שמולא בנפט הונח ליד האינקובטור של האפרוחים וסיפק דלק למבער שהיה בתוכו. כל שעתיים היה צריך לבדוק את אספקת הדלק כדי לבדוק שהבערה מספקת את הטמפרטורה המתאימה.
למיכל צורת גליל מעובה כמעט כדורי. בסיס מעט צר יותר ופיה בקצהו העליון אליה מתברג מכסה מתכת שחלקו יורד מעט פנימה. מעליו קרס קטן שחישוק מקיף אותו במרכזו ואליו מחוברת ידית נשיאה מתיל עגול.