מוצגים

כסא בעל משענת מעוגלת

משה קיבל את הכסא משכנתו. לדבריו הוא נמנה על ריהוט ישן שהוחזק פעם בבית הוריה. הכסא התקבל בתמורה לכסא רגיל שלנו. (כסא מתכת שחור) בתחתית המושב כתובת מחוקה הכתובה בלועזית בשחור.
מושב העץ המעוגל מורכב על ארבע רגליים מעוגלות גם הן. הזוג הימני מחובר בפס עץ לזוג השמאלי ופסי החיבור מחוברים גם הם במוט המקביל למושב וניצב למוטות המחברים בין הרגליים. גם הכסא מורכב משני מוטות עץ המחוברים למעלה בפס עץ רחב. בין פס זה למושב שני פסים נוספים המחוברים בינהם בששה פסי עץ סליליים.