מוצגים

סמל ביח''ר ''אתא''

את הסמלים האלו ענדו העובדות בחנות ''אתא'' על דש בגדן בעת עבודתן. סמלים אלו החליפו את כפתורי הבקליט עם סמל אתא שנהגו לענוד קודם לכן.
משולש שווה שוקיים שקווי המתאר שלו מודגשים בצבע כסף. על הרקע הכחול במרכז באותיות כסופות מופיע השם אתא. אותיות ה''א'' משני הצדדים פורצים את מסגרת המשולש מעל ומתחת שלושה קווים מעוגלים, כסופים גם הם. היוצרים מעין שלושה מעגלים אותם קוטע הכיתוב. מאחור מודבקת סיכת ביטחון.