מוצגים

את תפירה

מעזבונו של אהרון אברמסקי ז''ל.
ממשולש הברזל ששתיים מצלעותיו מעוגלות וכולו קעור מעט, המהווה את בסיס הכלי נמשך צינור ברזל קצר, אליו מתחבר, בשלושה ברגי מתכת, מוט עץ ארוך המשמש ידית לכלי.