מוצגים

סיר לילה לאישה

בסיר כזה משתמשים כאשר אי אפשר לקום לשירותים בשל מיגבלות רפואיות הילדים מצאו את החפץ במסגרת משחקיהם בחצר הנטושה והביאוהו למוזיאון.
הסיר רחב ומעוגל בקצהו האחד הולך וצר בקצהו השני בקצה הצר יש מכסה מחובר לסיר.