מוצגים

קופסת אביזרי תפירה ''זינגר''

בקופסה אביזרי עזר שונים.
תיבה מלבנית ללא הפאה העליונה מקרטון עבה. עליה מתלבש מכסה בעל 5 פאות הסוגר אותה בהתאמה.ניר עטיפה בצבע ירוק מודבק עליו לרוב שטח שני החלקים. בחלקו העליון הקרוע אפשר להבחין בחלק מכתובת זינגר (ZINGER) ומתחתיה משפט נוסף באנגלית. ACCSSORIES FOR ASK MACHING.