מוצגים

קופסת איחסון

מעזבונה של האם דבורה אגולניק ז''ל
בקופסת האיחסון הונחו מצרכים כמו תה וקפה. כשנמצאה הקופסה, לאחר שנים ללא שימוש, עדיין היו בה חבילות תה בתפזורת. למסירת החפץ שותפים אחיה .
למסירת החפץ שותפים אחיה, שלמה אגולניק ואחותה ורדה שמידוב.
מיכל גלילי מפח ששוליו התחתונים מודגשים בפס ושוליו העליונים בשניים המצויים במרחק 0.5 ס''מ ו- 2 ס''מ מן השפה. בבסיס דוגמת פסים סביב המרכז. למכסה שולים גבוהים ורחבים המאפשרים לו לסגור היטב את הקופסה.