מוצגים

כלי למים אחרונים

מעזבונה של האם דבורה אגולניק ז''ל
למסירת החפץ שותפים אחיה, שלמה אגולניק ואחותה ורדה שמידוב.
קערית נחושת עמוקה העומדת על שלוש רגליות בצורת גלילים מעוגלים בעלי צוואר בעל פיתוחים זעירים בגובה 1 ס''מ. בחציו העליון של הקערית 3 פסי רוחב בולטים ומעליהם עד השפה(ברבע העליון) דוגמת פסים בולטים לאורך בקבוצות של 5 פסים, קטע חלק, שוב 5 פסים וחוזר חלילה. לשפת הכלי מולחמת ידית נשיאה המורכבת משני חוטי נחושת המשולבים יחדיו באופן חלקי.