מוצגים

צלחת אמייל

מעזבונה של האם דבורה אגולניק ז''ל
למסירת החפץ שותפים אחיה, שלמה אגולניק ואחותה ורדה שמידוב.
צלחת עמוקה מפח מצופה אמייל בעל שוליים רחבים המתקמרים כלפי חוץ ויוצרים בליטה לאורך הקצה העליון. פנים הצלחת לבן. פס השוליים החיצוני שחור. מאחור דוגמת נטיפים לבנה על רקע כחול שבמרכזה ציור קווי מתאר של ילד יושב באדום.