מוצגים

סמל שנת ה-35 לישראל

עגול פח אליו מולחמת סיכה מאחור. רקע החזית לבן. בחלקה הימני העליון כתוב ''35'' בצבע זהוב ומתחתיו מצויירת מנורה זהובה על רקע כחול. מימין מופיע כיתוב בצבע שחור :'' ישראל'' במאוזן ו ''קקל KKL'' לאורך השוליים.