מוצגים

את חפירה

הכלי עשוי משני חלקים: ידית עץ וגוף האת העשוי מתכת הם מחוברים ביניהם בעזרת גליל ברזל העוטף את ידית העץ המוברגת אליו בבורג. גוף האת בצורת מחצית אליפסה שקצה העליון ישר והתחתון מעוגל. מהקצה העליון נמשך גליל חלול שלתוכו מולבשת קת העץ.