מוצגים

את חפירה בעלת ידית ברזל

לידית ברזל מולחם גוף האת בעל הצורה המשולשת. שוליו האחוריים מקופלים פנימה. בקצה ידית הברזל מולחם גליל מברזל חלול הנמשך בצידו האחורי ומחבר בין הקת לגוף.