מוצגים

כסא שרותים מאולתר

כשהתעורר צורך דחוף ב''שרותים'' נוסר חלקו העליון של הכסא כך שאפשר יהיה להרימו ולהשתמש בו, בעזרת דלי שהועמד מתחתיו, כשרותים מאולתרים לעת לילה.
כסא שבסיסו מעוגל ולו משענת מעוגלת הנתמכת על ידי שלושה לוחות עץ מלבניים מאונכים לבסיס מושב הכסא. שני לוחות מעוגלים משני הצדדים מחברים את משענת הגב למושב הכסא. פנים חלקו העליון של מושב הכסא נפרד מבסיס מושב הכסא מסביב.